Marigold sourdough bun with jam or cheese

Marigold sourdough bun with jam or cheese
made with organic, italian stone-ground wheat flour
€3,50
This option is currently sold out.
This option is currently unavailable.
This product is currently sold out.
made with organic, italian stone-ground wheat flour

Your Basket

Your basket is currently empty.